Kasulikud viited

Perearstid Järvamaal

perearst

teeninduspiirkond

Tereza Maskina Paide linn
Silvi Arpo Paide linn
Ülle Trumm Paide linn
Ilme Last Paide linn
Epp Rannala Paide linn
Kadri Riivik Albu vald, Paide linn, Paide vald
Ingrid Alt Paide linn
Enn Sults Ambla
Kadri Riivik Ambla
Silvia Nilbe Järva-Jaani
Sirje Reinlo Kareda
Signe Lieberg Väätsa
Silvi Arpo Roosna-Alliku
Rutt Luha Koigi, Imavere
Riina Lääne Koeru
Marja Liivak (asendaja Mihhail Sirokov) Koeru, Rakke
Ellen Lõhmus Türi
Liivi Roosileht Türi
Toomas Tamm Türi
Sirje Ots Türi
Piia Tamm Türi
Lea Urb Türi
Katrin Abel Kehtna, Käru, Türi

Perearstide nimistute ja vastuvõtu muudatused SIIN

Riigiteenused Järvamaal

MAJANDUS

Riigiportaal www.eesti.ee
e-teenused ja vormid kodanikule
e-äriregister
e-kinnistusraamat
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Järvamaa teenindusbüroo
Veterinaar- ja Toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskus
Põllumajandusameti Järva keskus
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll Järvamaa
SA Erametsakeskus Järva konsulendid
Riigimetsa Majandamise Keskuse Järvamaa metskond
Eesti Posti Järvamaa postkontorid
 

TÖÖ JA RAHA

Maksu- ja Tolliameti Paide teenindusbüroo
Tööinspektsioon
Tööinspektori vastuvõtt
Eesti Töötukassa Järvamaa osakond
 

TURVALISUS JA ÕIGUSABI

Politsei- ja Piirivalveameti Paide politsejaoskond
Päästeameti Paide päästekomando
Isikutunnistuse, passi taotlemine
Pärnu maakohtu Paide kohtumaja
Lääne ringkonnaprokuratuuri Paide büroo
Häirekeskus
Tarbijakaitseameti vastuvõtt maakonnas
Veebikonstaablid
 

SOTSIAAL JA TERVIS

Sotsiaalkindlustusameti Paide klienditeenindus
Terviseameti Järvamaa inspektor
Eesti Haigekassa e-teenindus
Perearsti nõuandetelefon 1220
Usaldustelefonid
 

KESKKOND

Maanteeameti Tallinna büroo Paide esindus
Keskkonnaameti Põhja regioon
Keskkonnainspektsiooni Järva büroo
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
Maanteeinfo 1510
 Maanteeameti e-teenindus

ELUASE

Elektrilevi
Elektrilevi rikketelefon 1343
Ekektrikatkestuste kaart
Eesti Energia e-büroo
Maa-ameti Järva katastribüroo
 

HARIDUS

SA Innove Järvamaa Rajaleidja Keskus
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Nurme Kool
 

KULTUUR

Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp
Rahvakultuuri Keskuse Järvamaa spetsialist
Eesti Rahvusringhäälingu Kesk-Eesti korrespondent
Muinsuskaitseameti Järvamaa inspektor
Eesti Piimandusmuuseum
 

RIIK

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Järva talitus
Kaitseresursside Amet
Kaitseliit Järva malev