Komisjonid

Järvamaa turvalisuse nõukogu

NÕUKOGU LIIKMED

Nõukogu esimees:

 • Pipi-Liis Siemann – Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige

Nõukogu liikmed:

 • Andres Müürsepp – Järvamaa Haigla peaarst
 • Margus Toomsalu – Politsei- ja Piirivalveamet
 • Arvi Luuk – Päästeamet
 • Janek Männik – Kaitseliidu Järva maleva väljaõppeülem
 • Jüri Siim – Naabrivalve maakondlik arendusjuht
 • Diana Okas – Transpordiameti piirkondlik ekspert
 • Marika Laanemäe – Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna arendus- ja ennetustalituse juhtivkonsultant
 • Janely Berg- Keskkonnainspektsiooni Järva büroo
 • Rainer Eidemiller – RahMin regionaalhalduse osakonna Järva talituse KOV nõunik
 • Siret Pihelgas – Paide abilinnapea
 • Katrin-Helena Melder – kirikute esindaja

DOKUMENDID JA VIITED

Turvalisuse nõukogu 2020. aasta tööplaan

Kogukondliku turvalisuse Järvamaa taotlusvoorude vormid ja tingimused SIIN

Kogukondliku turvalisuse Järvamaa toetusvooru eraldused SIIN

Järvamaa kultuuri nõukoda

NÕUKOJA LIIKMED

Eva Linno – nõukoja esimees tel 5301 5930

Nõukoda ühendab Järva maakonnas tegutsevaid kultuuritöötajaid.

Piirkondlik hariduspreemia komisjon

Komisjoni liikmed

 • Anneli Eesmaa
 • Anne Viljat
 • Enn Lehtpuu
 • Reelika Lepik
 • Katrin Puusepp
 • Helje Mets
Järvamaa tervisenõukogu

NÕUKOGU LIIKMED

Nõukogu esimees:

 • Priit Värk – Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

Nõukogu liikmed:

 • Maire Raidvere – AS Järvamaa Haigla ülemõde
 • Annika Aava – AS Järvamaa Haigla rehabilitatsiooniteenuste juht
 • Marge Merisalu – SA Paide Spordikeskus projektijuht-tervisedendaja
 • Eva Seera – Türi valla tervisedenduse spetsialist
 • Ilme Last – perearstide esindaja
 • Piret Reinfeld – koolispordi esindaja
 • Andy Tilk – koolijuhtide esindaja
 • Jaak Tammik – Järva valla spordi- ja rahvatervise spetsialist
 • Piret Seire – Eesti Punase Risti Lääne regiooni koordinaator
 • Malle Hermanson – PPA Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse vanemkomissar, noorsoopolitseinik
 • Pipi-Liis Siemann – Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige
 • Karit Koller – TEK/TEL koordinaator

DOKUMENDID JA VIITED

Tervisevaldkonna maakondlikud arengukavad,
tervisetähtpäevad,
südamekuu 2018 ja 2019    SIIN

Revisjonikomisjon

KOMISJONI LIIKMED

Esimees: Jüri Ellram – Järva vallavolikogu esimees

Komisjoni liikmed:

 • Siret Pihelgas – Paide abilinnapea
 • Elari Hiis – Türi abivallavanem
Järvamaa liikluskomisjon

KOMISJONI LIIKMED

Esimees: Rait Pihelgas – Järva vallavolikogu esimees

Komisjoni liikmed:

 • Türi valla esindaja – majandusosakonna juhataja Urmas Kupp,
 • Paide linna esindaja – abilinnapea Siret Pihelgas,
 • Järvamaa Ühistranspordi Keskuse esindaja – tegevdirektor Harri Lepamets,
 • Politsei- ja Piirivalveameti esindaja – Paide politseijuht Margus Toomsalu,
 • Häirekeskuse esindaja –Lääne Keskuse juhataja asetäitja Ivo Martin,
 • Päästeameti esindaja – Järva päästepiirkonna juht Arvi Luuk,
 • Transpordiameti esindaja – Andrus Guutmann
 • Transpordiameti esindaja – piirkondlik ekspert Diana Okas.
Kohaliku  omaalgatuse programmi taotluste hindamise komisjon

KOMISJONI LIIKMED

Komisjoni liikmed:

 • Tiina Oraste – Järva valla abivallavanem
 • Tuuli Org – Kirna Mõis OÜ juhatuse liige
 • Karola Jaanof – Paide linna arenduse peaspetsialist
 • Marta Kondas – Kodukant esindaja,  Järvamaa juhatuse liige
 • Riina Trumm – Kodukant esindaja, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht

DOKUMENDID JA VIITED

Taotlemise tingimused ja rahaeraldused SIIN

Järvamaa noorsootöö nõukoda

nõukoja liikmed

Juhtkond:

 • Kirsika Ilmjärv (Koeru Keskkool),
 • Sulo Särkinen (Türi Noortekeskus),
 • Reima Nõmmik (Paide Avatud Noortekeskus),
 • Marita Kutsar (Järvamaa Noortekogu),
 • Malle Hermanson (Politsei ja Järvamaa tervisenõukogu),
 • Marta Schönberg (Imavere Noortekeskus),
 • Merit Puna (Türi Põhikool),
 • Vadim Albrant (Järvamaa Kutsehariduskeskus).

Töökord

Nõukoda ühendab Järvamaal tegutsevate noortekeskuste ja noorsootööasutuste noorsootöötajaid, koolide huvijuhte, noorteorganisatsioonide esindajaid ja noorsootööspetsialiste kohalikes omavalitsustes.

Nõukoja Facebooki leht

Infovahetusgrupp Facebookis Järvamaa noorsootöötajad

.