Komisjonid

Järvamaa turvalisuse nõukogu

NÕUKOGU LIIKMED

Nõukogu esimees:

 • Pipi-Liis Siemann – Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige

Nõukogu liikmed:

 • Andres Müürsepp – Järvamaa Haigla peaarst
 • Margus Toomsalu – Politsei- ja Piirivalveamet
 • Arvi Luuk – Päästeamet
 • Janek Männik – Kaitseliidu Järva maleva väljaõppeülem
 • Jüri Siim – Naabrivalve maakondlik arendusjuht
 • Sirli Tallo – Maanteeameti esindaja, ennetustöö osakonna ekspert
 • Marika Laanemäe – Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna arendus- ja ennetustalituse juhtivkonsultant
 • Janely Berg- Keskkonnainspektsiooni Järva büroo
 • Rainer Eidemiller – RahMin regionaalhalduse osakonna Järva talituse KOV nõunik
 • Siret Pihelgas – Paide abilinnapea
 • Katrin-Helena Melder – kirikute esindaja

DOKUMENDID JA VIITED

Turvalisuse nõukogu 2020. aasta tööplaan

Kogukondliku turvalisuse Järvamaa taotlusvoorude vormid ja tingimused SIIN

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta Järvamaa toetusvooru eraldused

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Järvamaa toetusvooru eraldused

Järvamaa kultuuri nõukoda

NÕUKOJA LIIKMED

Eva Linno – nõukoja esimees tel 5301 5930

Nõukoda ühendab Järva maakonnas tegutsevaid kultuuritöötajaid.

Piirkondlik hariduspreemia komisjon

Komisjoni liikmed

 • Elo Siska
 • Anne Viljat
 • Enn Lehtpuu
 • Reelika Lepik
 • Katrin Puusepp
 • Helje Mets
Järvamaa tervisenõukogu

NÕUKOGU LIIKMED

Nõukogu esimees:

 • Karit Koller – Roosna-Alliku lasteaia direktor

Nõukogu liikmed:

 • Maire Raidvere – AS Järvamaa Haigla ülemõde
 • Annika Aava – Eesti Töötukassa Järvamaa osakonna juhtumikorraldaja
 • Marge Merisalu – SA Paide Spordikeskus projektijuht-tervisedendaja
 • Säsil Rammo– Türi valla tervisedenduse spetsialist
 • Ilme Last – perearstide esindaja
 • Piret Reinfeld – koolispordi esindaja
 • Andy Tilk – koolijuhtide esindaja
 • Jaak Tammik – Järva valla spordi- ja rahvatervise spetsialist
 • Ulvar Kuningas – Eesti Punase Risti Järvamaa seltsi tegevjuht
 • Malle Hermanson – PPA Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse vanemkomissar, noorsoopolitseinik
 • Pipi-Liis Siemann – Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige
 • Priit Värk – Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
 • … – ajalehe Järva Teataja reporter

SÜDAMEKUU

SÜDAMEKUU 2019 info SIIN

SÜDAMEKUU 2018
Tutvustav artikkel
Taotlusvorm
Registreerimisleht

DOKUMENDID JA VIITED

Tervisevaldkonna maakondlikud arengukavad,
tervisetähtpäevad,
südamekuu 2018 ja 2019    SIIN

Revisjonikomisjon

KOMISJONI LIIKMED

Esimees: Jüri Ellram – Järva vallavolikogu esimees

Komisjoni liikmed:

 • Siret Pihelgas – Paide abilinnapea
 • Elari Hiis – Türi abivallavanem
Järvamaa liikluskomisjon

KOMISJONI LIIKMED

Esimees: Rait Pihelgas – Järva vallavanem

Komisjoni liikmed:

 • Türi valla esindaja – majandusosakonna juhataja Urmas Kupp,
 • Paide linna esindaja – abilinnapea Siret Pihelgas,
 • Järvamaa Ühistranspordi Keskuse esindaja – tegevdirektor Harri Lepamets,
 • Politsei- ja Piirivalveameti esindaja – Paide politseijuht Margus Toomsalu,
 • Häirekeskuse esindaja –Lääne Keskuse juhataja asetäitja Ivo Martin,
 • Päästeameti esindaja – Järva päästepiirkonna juht Arvi Luuk,
 • Maanteeameti esindaja – Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Sirli Tallo
 • Maanteeameti esindaja – Maanteeameti Ida teehoiu osakonna liikluskorraldaja Andrus Guutmann.
Kohaliku  omaalgatuse programmi taotluste hindamise komisjon

KOMISJONI LIIKMED

Komisjoni liikmed:

 • Tiina Oraste – Järva valla abivallavanem
 • Tuuli Org – Kirna Mõis OÜ juhatuse liige
 • Peeter Saldre – Paide linna Roosna-Alliku teeninduskeskuse piirkonnajuht
 • Marta Kondas – Kodukant Järvamaa juhatuse liige
 • Riina Trumm – Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht

DOKUMENDID JA VIITED

Taotlemise tingimused ja rahaeraldused SIIN

Järvamaa noorsootöö nõukoda

nõukoja liikmed

Juhtkond:

 • Kirsika Ilmjärv (Koeru Keskkool),
 • Sulo Särkinen (Türi Noortekeskus),
 • Reima Nõmmik (Paide Avatud Noortekeskus),
 • Marita Kutsar (Järvamaa Noortekogu),
 • Malle Hermanson (Politsei ja Järvamaa tervisenõukogu),
 • Marta Schönberg (Imavere Noortekeskus),
 • Merit Puna (Türi Põhikool),
 • Vadim Albrant (Järvamaa Kutsehariduskeskus).

Töökord

Nõukoda ühendab Järvamaal tegutsevate noortekeskuste ja noorsootööasutuste noorsootöötajaid, koolide huvijuhte, noorteorganisatsioonide esindajaid ja noorsootööspetsialiste kohalikes omavalitsustes.

Nõukoja Facebooki leht

Infovahetusgrupp Facebookis Järvamaa noorsootöötajad

.