Komisjonid

Regionaalsete investeeringu-toetuste programmi Järva maakondlik komisjon

KOMISJONI LIIKMED

Komisjoni liikmed: 

 • Üllar Vahtramäe – Türi valla arendusjuht
 • Tiina Oraste – Järva valla abivallavanem
 • Anneli Tumanski – Paide abilinnapea
 • Silva Anspal – MTÜ Järva Arengu Partnerid tegevjuht
 • Margo Sootla – Väätsa põhikooli direktor
 • Tiina Larven – Süda-Eesti sotsiaaltöö keskuse juhatuse liige
 • Eva Linno – Koeru kultuurimaja direktor
 • Mati Sadam – Türi spordiklubide liidu juhatuse liige
 • Maiko Kesküla – Arvamusfestivali koordinaator.

DOKUMENDID JA VIITED

Programmi info: EASi kodulehelt ja Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Üleriigilise komisjoni otsus hiljemalt 4. juunil. Otsus avaldatud SIIN

Laulu- ja tantsupeo Järva maakondlik komisjon

KOMISJONI LIIKMED

Komisjoni liikmed:

 • Priit Värk – Paide linnapea, JOLi esindaja
 • Anneli Tumanski – Paide abilinnapea
 • Edith Tänavots – Paide linna kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist
 • Eva Linno – Järvamaa kultuuri nõukoja esimees
 • Triin Väin – Järva valla kultuuritöö spetsialist
 • Triin Pärna – Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
 • Ülle Välimäe – Türi kultuurikeskuse direktor
 • Külliki Aasa – Järvamaa rahvakultuurispetsialist
 • Katrin Soomets – laulu- ja tantsupeo Järvamaa kuraator
Järvamaa kultuuri nõukoda

NÕUKOJA LIIKMED

Eva Linno – nõukoja esimees tel 5301 5930

Nõukoda ühendab Järva maakonnas tegutsevaid kultuuritöötajaid.

Järvamaa tervisenõukogu

KOMISJONI LIIKMED

Komisjoni esimees:

 • Karit Koller – PAIde lasteaia direktor

Komisjoni liikmed: 

 • Birgit Itse – ajalehe Järva Teataja reporter
 • Maire Raidvere – AS Järvamaa Haigla ülemõde
 • Annika Aava – Eesti Töötukassa Järvamaa osakonna juhtumikorraldaja
 • Getter Nurk – Paide linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
 • Martin Kaschan – Türi vallavalitsuse terviseedenduse spetsialist
 • Jaak Tammik – Järva vallavalitsuse spordi- ja rahvatervise spetsialist
 • Ulvar Kuningas – Eesti Punase Risti Järvamaa seltsi tegevjuht
 • Malle Hermanson – PPA Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse vanemkomissar, noorsoopolitseinik
 • Pipi-Liis Siemann – Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees

DOKUMENDID JA VIITED

varsti lisatakse…

Revisjonikomisjon

KOMISJONI LIIKMED

Esimees: Jüri Ellram – Järva vallavolikogu esimees 

Komisjoni liikmed: 

 • Andrus Eensoo – Türi vallavolikogu esimees 
 • Aivar Tubli – Paide linnavolikogu esimees 

DOKUMENDID

varsti lisatakse…

Järvamaa liikluskomisjon

KOMISJONI LIIKMED

Esimees: Rait Pihelgas – Järva vallavanem

Komisjoni liikmed: 

 • Türi valla esindaja – majandusosakonna juhataja Urmas Kupp,
 • Paide linna esindaja – abilinnapea Siret Pihelgas,
 • Järvamaa Ühistranspordi Keskuse esindaja – tegevdirektor Harri Lepamets,
 • Politsei- ja Piirivalveameti esindaja – Paide politseijuht Margus Toomsalu,
 • Häirekeskuse esindaja –Lääne Keskuse juhataja asetäitja Ivo Martin,
 • Taristoni esindaja – juhatuse liige Peep Õun,
 • Maanteeameti esindaja – Maanteeameti Ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibeleht,
 • Maanteeameti esindaja – Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas ja
 • Maanteeameti esindaja – Maanteeameti Piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja Andrus Guutmann.
Kohaliku  omaalgatuse programmi taotluste hindamise komisjon

KOMISJONI LIIKMED

Komisjoni liikmed:

 • Tiina Oraste – Järva valla abivallavanem
 • Tuuli Org – Kirna Mõis OÜ juhatuse liige
 • Peeter Saldre – Paide linna Roosna-Alliku teeninduskeskuse piirkonnajuht
 • Kaie Altmets – Kodukant Järvamaa juhatuse liige
 • Riina Trumm – Lõuna-Järvamaa Koostöökogu tegevjuht
Järvamaa turvalisuse nõukogu

KOMISJONI LIIKMED

Komisjoni liikmed:

 • Andres Müürsepp – Järvamaa Haigla peaarst
 • Margus Toomsalu – Politsei- ja Piirivalveamet
 • Arvi Luuk – Päästeamet
 • Janek Männik – Kaitseliidu Järva maleva väljaõppeülem
 • Jüri Siim –
 • Andres Piibeleht – Maanteeameti Ida regiooni hooldevaldkonna juht
 • Kaja Rattas – Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna Põhja piirkonna juht
 • Krista Rüüt- Keskkonnainspektsiooni Järva büroo 
 • Rainer Eidemiller – RahMin regionaalhalduse osakonna Järva talituse KOV nõunik
 • Pipi-Liis Siemann – Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees
 • Siret Pihelgas – Paide abilinnapea

DOKUMENDID JA VIITED

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Järvamaa taotlusvooru  vormid ja tingimused

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta Järvamaa toetusvooru eraldused