Kasulikud viited

Perearstid Järvamaal

Perearstide ja -keskuste kontaktid
Järva vallas
Türi vallas
Paide linnas

Perearstide nimistute ja vastuvõtu muudatused SIIN 
Üleriigiline Perearsti nõuandetelefon 1220

Turvalisus/ Operatiivteenistus

 • Kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks üks ja ühtne hädaabinumber 112
 • Perearsti nõuandetelefon 1220 juhuks kui Sul või Sinu pereliikmel ilmnevad terviseprobleemid, mis vajavad nõustamist või otsust täiendava abivajaduse kohta.
 • Järvamaa haigla infotelefon 384 8153.
 • Piirkondlikud vaktsineerimiskoordinaatorid,
 • Covid-19 vastase vaktsineerimise rakenduskava IV kv 2021 – I kv 2022
 • Riigiinfo telefon 1247, kust saab kriisi korral nõu ja ametlikku infot.
 • Keskkonnainfo telefon 1313, millel saab teatada keskkonnareostuste ja keskkonnaalaste õigusrikkumiste kohta.
 • Ilmajaama valvesünoptiku telefon  900 1032.
 • Elektrilevi rikketelefon 1343, millelt saab infot elektrikatkestuste kohta. Imatra Elektri rikketel 715 0188, VKG Elektrivõrkude rikketelefon 716 6666.
 • Maanteeinfo number 1510 annab infot liikluspiirangute, teetööde, teeolude jms kohta.
 • Autoabi telefon 1888. Üle-euroopaline 24H +372 697 9188
 • Päästeala infotelefon 1524 annab nõu kodu turvalisuse küsimuses ning millel saab anda teada nt ohtlikust ehitusest või katmata kaevust. Paide päästekomando telefon 384 8817.
 • Mürgistusteabe infoliin 16 662, mis annab mürgistusega seotud infot ja nõuandeid.
 • Politsei- ja piirivalveameti klienditugi 612 3000, mis võtab vastu teateid liiklusohtlikest olukordadest ja annab infot teisaldatud sõidukite ning politsei- ja piirivalveameti teenuste jms kohta.
 • Teata abivajavast lapsest telefonil 116 111
 • Ohvriabi telefon 116 006, Järvamaal tel 387 8699
 • Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse 24H telefon 5341 4172
 • Hingehoiu telefon 116 123
 • Eluliini telefon 655 8088 (eesti k), 655 5688 (vene k)
 • Emotsionaalse toe telefon 655 8088 (eesti k)
 • Naiste varjupaik – tugikeskus
 • Järvamaa Naiste Tugikeskus
 • Politsei/pääste jm Paide linnas, Türi vallasJärva vallas
 • Päästeameti OLE VALMIS! juhised

Vaimse tervise esmaabiks leiab toetavaid materjale:
peaasi.ee
teeviit.ee
tarkvanem.ee
lasteabi.ee
palunabi.ee
vaimse tervise heaks,

Riigiteenused Järvamaal

MAJANDUS

 

TÖÖ JA RAHA

 

TURVALISUS JA ÕIGUSABI

 

SOTSIAAL JA TERVIS

 

KESKKOND

 

ELUASE

 

HARIDUS

 

KULTUUR

 

RIIK