Kasulikud viited

Perearstid Järvamaal

Perearstide ja -keskuste kontaktid
Järva vallas
Türi vallas
Paide linnas

Perearstide nimistute ja vastuvõtu muudatused SIIN 
Üleriigiline Perearsti nõuandetelefon 1220

Riigiteenused Järvamaal

MAJANDUS

Riigiportaal www.eesti.ee
e-teenused ja vormid kodanikule
e-äriregister
e-kinnistusraamat
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Järvamaa teenindusbüroo
Veterinaar- ja Toiduameti Järvamaa Veterinaarkeskus
Põllumajandusameti Järva keskus
Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontroll Järvamaa
SA Erametsakeskus Järva konsulendid
Riigimetsa Majandamise Keskuse Järvamaa metskond
Eesti Posti Järvamaa postkontorid

TÖÖ JA RAHA

Maksu- ja Tolliameti Paide teenindusbüroo
Tööinspektsioon
Tööinspektori vastuvõtt
Eesti Töötukassa Järvamaa osakond

TURVALISUS JA ÕIGUSABI

Politsei- ja Piirivalveameti Paide politsejaoskond
Päästeameti Paide päästekomando
Isikutunnistuse, passi taotlemine
Pärnu maakohtu Paide kohtumaja
Lääne ringkonnaprokuratuuri Paide büroo
Häirekeskus
Tarbijakaitseameti vastuvõtt maakonnas
Veebikonstaablid

SOTSIAAL JA TERVIS

Sotsiaalkindlustusameti Paide klienditeenindus
Terviseameti Järvamaa esindus
Eesti Haigekassa e-teenindus
Perearsti nõuandetelefon 1220
Usaldustelefonid

KESKKOND

Maanteeameti Tallinna büroo Paide esindus
Keskkonnaameti Põhja regioon
Keskkonnainspektsiooni Järva büroo
Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313
Maanteeinfo 1510
 Maanteeameti e-teenindus

ELUASE

Elektrilevi
Elektrilevi rikketelefon 1343
Ekektrikatkestuste kaart
Eesti Energia e-büroo
Maa-ameti Järva katastribüroo

HARIDUS

SA Innove Järvamaa Rajaleidja Keskus
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Paide Riigigümnaasium
Nurme Kool

KULTUUR

Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp
Rahvakultuuri Keskuse Järvamaa spetsialist
Eesti Rahvusringhäälingu Kesk-Eesti korrespondent
Muinsuskaitseameti Järvamaa inspektor
Eesti Piimandusmuuseum

RIIK

Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Järva talitus
Kaitseresursside Amet
Kaitseliit Järva malev