Üldkoosolek

Järva vald

Rait Pihelgas
Toomas Tammik
Jüri Ellram
Priit Seire
Arto Saar

jarvavald.kovtp.ee

Türi vald

Marge Hirtentreu
Sulo Särkinen
Elar Niglas
Maarja Brause
Elari Hiis

www.tyri.ee

Paide linn

Tarmo Alt
Kulno Klein
Peeter Saldre
Ülle Tilga
Barbi Paatsi

www.paide.ee