Dokumendid

 

29.05.2018 üldkoosoleku otsused ja lisad

otsused 9-13 ärakirjad
otsuse nr 9 lisa: majandusaasta aruanne
otsuse nr 11 lisa: 2018. aasta lisaeelarve 

17.01.2018 üldkoosoleku otsused ja lisad

otsused 1-8 ärakirjad
otsuse nr 1 lisa: 2018. aasta eelarve 

13.10.2017 üldkoosoleku otsused ja lisad

otsused 14-16 ärakirjad
2018. a liikmemaksu ja eelarve otsuste eelnõud
otsuse nr 14 lisa: 2017. aasta lisaeelarve
2018 eelarve eelnõu

19.05.2017 üldkoosoleku otsused ja lisad

otsused 8 – 13
otsuse nr 8 lisa: 2016. aasta majandusaasta aruanne
otsuse nr 8 lisa: revisjonikontrolli aruanne
otsuse nr 9 lisa: taotlusvorm

17.02.2017 üldkoosoleku otsused ja lisad

otsused 1 – 7
otsuse nr 1 lisa: 2016. aasta eelarve täitmine
otsuse nr 2 lisa: revisjonikomisjoni tööplaan
otsuse nr 3 lisad: olümpiaadid, õpilasüritused, aineühendused

16.12.2016 üldkoosoleku otsused ja lisad

otsused 13-18
otsuse nr 14 lisa: lisaeelarve
otsuse nr 15 lisa: põhikiri
otsuse nr 17 lisa: 2017. aasta eelarve
otsuse nr 18 lisa: koostöölepe

 

28.10.2016 üldkoosoleku otsused ja lisad

otsused 10-12
otsuse nr 10 lisa: eelarve eelnõu
otsuse nr 11 lisa: preemiate väljaandmise kord

20.05.2016 üldkoosoleku otsused ja lisad

otsused 6-9
otsuse nr 7 lisa: lisaeelarve
otsuse nr 8 lisa: majandusaasta aruanne
otsuse nr 9 lisa: taotlusvorm

19.02.2016 üldkoosoleku otsused ja lisad

otsused 1-5
otsuse nr 1 lisa: reservfondi vahendite kasutamise aruanne
otsuse nr 2 lisa: eelarve täitmise aruanne
otsuse nr 3 lisa: I lisaeelarve
otsuse nr 4 lisa: revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaan
otsuse nr 5 lisa: eraldus aineühendustele
otsuse nr 5 lisa: eraldus olümpiaadidele
otsuse nr 5 lisa: eraldus õpilasvõistlustele

 

Dokumendi nimetusele peale klikkides laetakse vastav fail Teie arvutisse.