Turvalisus

Kogukondliku turvalisuse maakondlikku toetusvooru viib maakonnas läbi Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest. Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu, vähendatakse riskikäitumist ning arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • panustavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu;
  • vähendavad riskikäitumist;
  • arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused. Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 06.09.2021.

Taotluste esitamise tähtaeg: 11.10.2021 kell 16:00

Infopäev taotlejatele veebi vahendusel 15.09 kell 17:30

TUR21 toetusvooru üldtingimused (SIM KK)
TUR21 toetusvooru maakonnatingimused
TUR21 taotlusvorm
TUR21 taotluse eelarve vorm
TUR21 hindamismetoodika

 

Lisainfo
Pipi-Liis Siemann
Järvamaa turvalisuse nõukogu esimees
telefon 5279775
Järvamaa Omavalitsuste Liit, jol[at]jarva.ee

2021. aasta projektitoetused

2021. aastal toetust saanud projektide nimekiri on SIIN

2020. aasta toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondlik toetusvoor on avatud

 

Toetusvooru läbiviija on  Järvamaa Omavalitsuste Liit. Toetusvoor on avatud 24. aprillist, taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai.

Maakondlike toetusvoorude eesmärk aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Taotluse eesmärk peab vastama programmi nimetatud eesmärgile. Lähtudes siseministri 2. novembri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/88 „„Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ 2019–2022 programmide kinnitamine“ kehtestatud programmist „Turvalisemad kogukonnad“ on kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi eesmärgiks suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises lähtudes siseturvalisuse valdkonna arengukavadest ja strateegiatest

Taotlejaks võib olla:
Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis: panustavad kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu; vähendavad riskikäitumist; arendavad kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Maksimaalne toetus taotluse kohta on 3 500 eurot.
Taotlusvoor avatakse 24.04.2020. a.
Digiallkirjastatud taotlused esitada Järvamaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile jol[at]jarva.ee.
Taotluste esitamise tähtaeg: 31.05.2020.

 

TUR20 toetusvooru üldtingimused (SIM KK)
TUR20 toetusvooru maakonnatingimused
TUR20 taotlusvorm
TUR20 taotluse eelarve vorm
TUR20 hindamismetoodika
TUR20 aruande vorm (toetuse saajale)

 

Lisainfo
Pipi-Liis Siemann
Järvamaa turvalisuse nõukogu esimees
Tel: 384 8202, 527 9775
E-post: vallavanem [at] tyri.ee

2020. aasta projektitoetused

2020. aastal toetust saanud projektide nimekiri on SIIN

2019. aasta toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse 2019.aasta maakondlik toetusvoor on avatud

Toetusvooru läbiviija on  Järvamaa Omavalitsuste Liit. Toetusvoor on avatud 20. juunist, taotluste esitamise tähtaeg on 15. september kell 16:30.

Maakondlike toetusvoorude eesmärk aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. a korralduse nr 107 „“Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020“ heakskiitmine“ põhimõttest edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel, peab taotleja nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina Järvamaal tegutsevat kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kohaliku kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks.

Taotlejaks võib olla:
Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Maksimaalne toetus taotluse kohta on 3 500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 20.06.2019.a.

Taotlused esitada Järvamaa Omavalitsuste Liitu e-posti aadressile jol[at]jarva.ee või postiaadressile Pärnu 52, 72712 Paide.

Taotluste esitamise tähtaeg: 15.09.2019. a. kell 16:30.

 

TUR19 toetusvooru üldtingimused (SIM KK)
TUR19 toetusvooru maakonnatingimused
TUR19 taotlusvorm
TUR19 taotluse eelarve vorm
TUR19 hindamismetoodika
TUR19 aruande vorm (toetuse saajale)

 

Lisainfo
Pipi-Liis Siemann
Tel: 384 8202, 527 9775
E-post: vallavanem [at] tyri.ee

2019. aasta projektitoetused

2019. aastal toetust saanud projektide nimekiri SIIN

2018. aasta toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse 2018. aasta maakondlik toetusvoor on avatud

2018. aastast viib maakondliku toetusvooru läbi Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Maakondlike toetusvoorude eesmärk aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. a korralduse nr 107 „“Siseturvalisuse arengukava 2015‒2020“ heakskiitmine“ põhimõttest edendada koostööd turvalisema elukeskkonna kujundamisel, peab taotleja nimetatud eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina Järvamaal tegutsevat kogukonda, teisi ühendusi ja/või asutusi ja näitama kohaliku kogukondliku turvalisust häiriva probleemi olemasolu pakilisust ja kogukonna vajadust ning tahet selle probleemi ühiseks lahendamiseks.

Taotlejaks võib olla:
Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Maksimaalne toetus taotluse kohta on 3 500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 03.09.2018.a.

Taotlused esitada Järvamaa Omavalitsuste Liitu e-posti aadressile jol[at]jarva.ee või postiaadressile Pärnu 52, 72712 Paide.

Taotluste esitamise tähtaeg: 03.10.2018.a. kell 16:30.

TUR18 toetusvooru üldtingimused (SIM KK)
TUR18 toetusvooru maakonnatingimused
TUR18 taotlusvorm
TUR18 taotluse eelarve vorm
TUR18 hindamismetoodika
TUR18 aruande vorm (toetuse saajale)

Lisainfo
Pipi-Liis Siemann
Tel: 384 8202, 527 9775
E-post: vallavanem [at] tyri.ee

2018. aasta projektitoetused

2018. aastal toetust saanud projektide nimekiri SIIN